Kancelaria została założona w lutym 1989 roku. Jesteśmy rodzinną spółką prawniczą.

Prowadzimy ogólną praktykę prawniczą - występujemy jako pełnomocnicy w procesach sądowych i postępowaniach administracyjnych, udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, projekty umów, statutów i innych aktów, prowadzimy mediacje i negocjacje, pomagamy w tworzeniu i likwidacji spółek, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów.

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, a wąską specjalność kancelarii stanowi prawo autorskie (adw. Andrzej Rychlik był członkiem Komisji Prawa Autorskiego pierwszej kadencji.)

Anna Rychlik

Anna Rychlik

Wspólnik kancelarii, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

Andrzej Rychlik

Andrzej Rychlik

Wspólnik kancelarii, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Milenia Wojtczak

Milenia Wojtczak

Administracja

© 2008 Kancelaria Prawnicza A.Rychlik i s-ka